För dig som ska ta ett B-körkort

Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnerna nedan ser du de 15 moduler som utbildningen består av.

1 Körställning

 1. stol och bälte
 2. reglage och instrument

2 Inledande manövrering

 1. start och stannande
 2. krypkörning och styrning

3 Växling

 1. uppväxling
 2. bromsning
 3. nedväxling

4 Lutning

 1. motlut
 2. medlut

5 Manövrering

 1. backning
 2. vändning
 3. parkering

6 Funktion och kontroll

 1. fordonet
 2. last och passagerare
 3. släp
 4. säkerhetskontroll

7 Samordning/Bromsning

 1. avsökning och riskbedömning
 2. samordning och motorik
 3. acceleration
 4. hård bromsning

8 Mindre samhälle

 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. väjningsregler

9 Mindre landsväg

 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. väjningsregler
 5. järnvägskorsning

10 Stad

 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. väjningsregler
 5. trafiksignal
 6. enkelriktad gata
 7. cirkulationsplats
 8. vändning och parkering

11 Högfartsväg

 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. motorväg
 4. motortrafikled
 5. mitträckesväg

12 Landsväg

 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. placering
 4. påfart och avfart
 5. omkörning
 6. vändning och parkering

13 Mörker

 1. avsökning och riskbedömning
 2. hastighetsanpassning
 3. mörkerdemonstration
 4. möte
 5. omkörning
 6. parkering
 7. nedsatt sikt

14 Halt väglag

 1. Olika typer av halka
 2. Utrustning och hjälpsystem

15 Utbildningskontroll

 1. tillämpad stadskörning
 2. tillämpad landsvägskörning
 3. utbildningskontroll