Har körkort

Du som redan har körkort och vill uppdatera dina körkunskaper praktiskt och/eller teoretiskt för att känna dig säker i trafiken kan göra det hos oss. Vi erbjuder kompletterande träning individuellt anpassad just för dig. Det finns många anledningar till varför man kan känna sig osäker i trafiken, t.ex:

 • Det var länge sedan jag tog körkort och mycket kan ha hänt på
  området som jag kanske har missat
 • Har kört väldigt lite sedan jag tog körkort och nu behöver  jag
  köra bil och därmed friska upp kunskaperna lite
 • Har liten erfarenhet av Malmötrafiken
 • Ska bli handledare och vill  själv föregå med gott exempel
 • Tycker det är svårt att parkera och undviker att köra där det kan
  vara mycket bilar
 • Vet inte riktigt hur man egentligen ska köra i en
  cirkulationsplats för att det ska bli rätt
 • Körfältsbyten känns farliga och svåra att genomföra
 • Osäkert vilka väjningsregler som gäller i olika  korsningar
 • Vågar inte köra  inne i Malmös innerstad
 • Är rädd om miljön och vill lära mig miljövänlig körning

Kontakta oss för mer information/rådgivning på telefon
040- 181662 eller på plats under kontorstid (se  kontakt).